© Rid och Körsällspaket Sporren 2019. Har du några frågor? /  Hör av dig till falttavlansporren@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram

UPPSTALLNING - REGLER!

Välkommen till LAG-SM - Uppstallning.

Stallarnas öppettider är mellan kl 0500-2300.

Ordningsregler i stallarna:

  • Håll gångarna fria av brandsäkerhetsskäl.

  • Vid hemfärd ska boxarna mockas ut helt från spån och gödsel.

  • Ta hänsyn till varandra och håll allmän ordning.

OBS! Rid och körsällskapet Sporren tar inget ansvar för några personaliga saker och hästutrustning.

Kontaktpersoner för uppstallning:

Christina Jonsson: 0733-163 356

Annika Olsson: 0703 - 538 927

Sofie Joelsson: 0709 - 667 576