© Rid och Körsällspaket Sporren 2019. Har du några frågor? /  Hör av dig till falttavlansporren@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram

RYTTARMEDDELANDE

LAG-SM Fälttävlan 9-11/8 - 2019.

Rid- och Körsällskapet Sporren

Överdomare/TD: Mats G Andersson / Lars Christensson

Tävlingsledare: Philippa Magnusson

​Ytterligare info om tävlingen finns på: www.lagsmfälttävlan2019.se

Startlistor och tidsscheman kommer att finnas på equipe.

Den officella anslagstavlan är fysisk och finns på tävlingsplatsen.

Sekretariatet öppet enl. tidschema.

Förfrågningar kan göras på falttavlansporren@gmail.com

Tlf. nr. sekretariatet på tävlingsdagen: 0763 93 14 10 / 0706 72 06 51

Anmälningsavgiften ska vara betald innan start. Avanmälan enl. TR.

Licenser och ryttarbok ska kunna uppvisas på begäran.

Stor nummerlapp:

Ska bäras under alla moment.

(Startnummer=Hästnummer)

Uppstallning:

Uppstallningen på tävlingsplatsen är öppen fr.o.m onsdag kväll.

Veterinär:

Veterinärbesiktning sker direkt efter hoppmomentet på anvisad plats för samtliga tävlande.

Veterinär och ambulansavgift går att betala via tdb. Vi är tacksamma om ni gör detta för att minska kontanthanteringen på tävlingsplatsen.

Veterinär och läkarintyg skickas till:

C/O Erika Gustafsson, Sörgårdsvägen 41, 370 17 Eringsboda.

Alt. mailas till: falttavlansporren@gmail.com

Senast: 2019-08-23.

Administrationsavgift på 100 kr uttages.

Invigning:

Invigningen sker fredag kväll 1830 på stora ridbanan.

Lagpresentation:

Mailas till Sofia Lindskog, sofia.fisen@outlook.com

Ryttarfest:

Lördag kl 19.30 i Hoby Ekbacke, vill klubben göra ett uppträdande så anmäl detta på mail falttavlansporren@gmail.com. Text en videoinspelning fungerar bra att skicka in och visa upp under kvällen. Vi kommer inte kunna ha uppträdanden från alla klubbar pga tiden så anmäl om ni vill upträda så får vi se hur många som vi hinner med.

Prisutdelningen:

Kommer att ske efter avslutad klass på stora grus-banan. Segrande lag till häst, resterande till fots.